Yaratıcı Drama | Fetav
Cumhuriyet Mah. Çarşı Cad. No:75 Fethiye / Muğla

Yaratıcı Drama

Fetav Etkinlik Merkezi Yaratıcı Drama Çalışmaları
Fetav yaratıcı drama çalışmaları 5-6 yaş grubu, 7-9 yaş grubu, 10-14 yaş grubu olarak, gelişim özelliklerine göre  yürütülmektedir. 


Yaratıcı drama yöntemi ile çocuklarımızın, duyu organlarını etkin kullanabilme, duygularını ve düşüncelerini ifade edebilme, kendileri ve yaşadıkları çevre ile ilgili farkındalıklarını geliştirebilme, etkili ve güzel konuşabilmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Rol oynama ve doğaçlama çalışmaları ile dramatik yapıyı kurgulama becerisini kazanmaktadırlar. 


Gruplarımıza kendini ifade etme ve iletişim kurma problemi yaşayan çocuklarımız da kabul edilmekte, oyun ve grup çalışmaları aracılığıyla destek olunmaktadır.